Test rizika závislosti na práci
 (Work addiction risk test) prof. Robinsona


Pokud žádná z nabízených možností neodpovídá skutečnosti, vyberte tu, která je jí nejblíže.
Odpovězte na všechny otázky a žádnou nevynechejte.

 1. Většinu věcí dělám raději sám, než bych požádal o pomoc.
 2. Jsem netrpělivý, když mám na někoho čekat nebo když trvá něco moc dlouho
   (např. pomalu se pohybující fronta)
 3. Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem.
 4. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný.
 5. Jsem hodně zaměstnaný a mívám současně rozpracováno víc věcí.
 6. Dělám více věcí současně, jako např. obědvám, píši poznámky a přitom ještě
   telefonuji.
 7. Často slibuji víc, než se dá splnit.
 8. Když nedělám nějakou práci, mám pocity viny.
 9. Je pro mě důležité vidět konkrétní výsledky své práce.
 10. Víc mne zajímají výsledky práce než práce jako cesta, kterou se k nim dos-
   távám.
 11. Připadá mi, že pracovní záležitosti nepostupují dostatečně rychle nebo že se
   v této oblasti příliš dlouho nic neděje.
 12. Přestávám se ovládat, když se věci nevyvíjejí podle mých přestav nebo když
   mi okolnosti nevyhovují.
 13. Kladu stejnou otázku znovu a znovu, aniž bych si uvědomoval, že jsem
   na ni už dostal odpověď.
 14. Trávím spoustu času tím, že v duchu plánuji a přemýšlím o budoucích
   věcech a nevnímám současnost.
 15. Pokračuji v práci i tehdy, když mi spolupracovníci říkají, že "padla".
 16. Rozčiluji se, když lidé nedosahují mých měřítek dokonalosti.
 17. Když se dostanu do situace, kterou nemohu řídit a ovlivňovat, cítím
   se rozrušený.
 18. Mám sklon si při práci dávat své vlastní termíny a pracovat pod jejich tlakem.
 19. Když nepracuji, je pro mne těžké se uvolnit.
 20. Strávím více času prací než zábavou s přáteli, koníčky a volnočasovými
   činnostmi.
 21. Mám sklon začínat projekty ještě před tím, než byly připraveny.
 22. Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu.
 23. O práci hodně přemýšlím a věnuji ji víc času a energie než vztahům k přáte-
   lům a k lidem, které  mám rád.
 24. Zapomínám, ignoruji nebo odbývám narozeniny, výročí, rodinná setkání
   a svátky.
 25. Dělám závažná rozhodnutí ještě před tím, než mám k dispozici potřebné
   údaje a než mám možnost si věc důkladně promyslet.

 

Vyhodnocení:


Za každou odpověď si připočítejte počet bodů, který odpovídá příslušné odpovědi.

 

Rozhodně ne 1 bod
Spíš ne 2 body
Spíš ano 3 body
Jistě ano 4 body

 

Sečtěte body, které jste získali.

Podle autora odpovídá:
pásmo 54 – 63 bodů lehké formě závislosti na práci
pásmo 64 – 84 bodů střední formě závislosti na práci
pásmo 85 bodů a více těžké formě závislosti na práci.