Za levorukost může gen


Britští vědci objevili první gen, který má zřejmě svůj podíl na tom, že je někdo levoruký. Soudí navíc, že tento gen možná i mírně zvyšuje riziko rozvoje psychotických duševních nemocí, jako je např. schizofrenie. Tento gen má zřejmě rozhodující vliv  na to, která část mozku převezme kontrolu nad specifickými funkcemi, jako je řeč a emoce. U praváků kontroluje řeč a jazyk levá strana mozku a pravá je zodpovědná za emoce.  U leváků je to často opačně a vědci soudí, že je za to zodpovědný právě gen LRRTMI.

                                                                                                           aZdroj: MF Dnes