Proč si ubližují spíše ženy a muži jen málokdy?

Podle americké psycholožky Dusty Millerové je většina žen vychovávána snášet příkoří a nevracet je. A tak dochází k tomu, že když se stanou obětí těžkého traumatu, obrací někdy hněv a agresivitu proti sobě. Naopak muži utrpěnou křivdu běžně vracejí druhým.Statistiky potvrzují, že sebetrýznění žen má vzestupnou tendenci. Odborníci to přisuzují traumatům z dětství, pohlavnímu zneužití či těžké citové deprivaci. Hluboký pocit méněcennosti, nedostatek péče, láskyplného vztahu. Mnohdy komplikovaný vztah s matkou nutí řadu žen k tomu, aby si způsobovaly bolest.
Psychologové dávají naději, že je možné se z těchto dramatických potíží vyléčit, ale nezakrývají, že je to cesta dlouhá a složitá. Za malé vítězství často pokládají fakt, že si žena svůj problém uvědomí a naučí se s ním žít.

Zdroj: 100+1. 22/2005