Syndrom náhlých dětských úmrtí

Jde o náhlé úmrtí dítěte v kojeneckém věku od 28. dne po narození do jednoho roku. Příčinou syndromu náhlých dětských úmrtí mohou být strukturální změny v mozku. Dochází k němu nečekaně bez zjevných příčin. K úmrtí dochází ve spánku. Zkoumání mozku dětí, které na tento syndrom zemřely, objevilo abnormality v oblasti mozkového kmene, která reguluje dýchání, krevní tlak a tělesnou teplotu. Děti, které zemřely na tento syndrom, měly více neuronů, které uvolňují serotonin, než kontrolní skupina.
SIDS, jak je syndrom označován, je jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců do jednoho roku věku.

Zdroj: 100+1.25/2006