Jak se hodnotíte

Přečtěte si všechna tvrzení pod každým číslem a vyberte výrok, který nejlépe charakterizuje, jak se právě cítíte.
 
a) Těším se na vše, co přijde.
b) Raději ani nemyslí na to, co mne čeká
c) Bojím se budoucnosti
 
a) Cítím se dobře
b) Někdy je mi lépe, jindy hůře, častěji to druhé
c) Kdybych se nestyděl, tak nad sebou zapláču
 
a) Jsem spokojen sám se sebou
b) Mám k sobě mnoho výhrad
c) Připadám si nemožný a k ničemu
 
a) Asi jsem se nenarodil na šťastné planetě
b) Planeta, na které jsem se narodil, je obrazně řečeno, nepříliš šťastná
c) Narodil jsem se na nešťastné planetě a tomu také odpovídá míra mých životních úspěchů
 
a) Jsem, jaký jsem a sám se sebou vycházím dobře
b) Někdy jsem sám sebou rozladěný a zklamaný
c) Kdyby to šlo, tak si mnohdy nakopu, někdy se až nenávidím
 
a) Můj život je pestrý a zajímavý
b) Většinou se nudím
c) Nic mne netěší, připadám si jako stroj z pásové linky – pořád stejná námaha, nuda
 
a) Nejsem o nic horší než jiní lidé
b) Mezi lidmi patřím v podstatných oblastech k podprůměru
c) Murphyho zákon: „Zkus to znovu, ať si ověříš, že to dopadne zase špatně,“ vystihuje mé chování a míru životního úspěchu
 
a) Žít a nechat žít. To vystihuje můj životní styl. Nikomu neubližuji
b) Občas nechtě a nerad jsem někomu ublížil
c) Trápím se, že kudy chodím, tudy škodím
 
a) Mám se rád. Jak také jinak, když se znám tak dlouho
b) Připadám si na světě sice trpěný a trpělivý, ale zbytečný
c) Světu a lidem nic nepřináším, jsem tu prostě navíc
 
a) Nepláču a nenaříkám nad světem ani nad sebou
b) Někdy mám slzy v očích
c) Nad světem a nad sebou už ani nedokážu plakat
 
a) Jsem aktivní a činorodý člověk
b) Musím se nutit, abych se do něčeho pustil
c) Chodím od ničeho k ničemu, když něco začnu, stejně to nedokončím
 
a) Jsem klidný a vyrovnaný
b) Jsem napjatý a plný vzteku
c) Je mi už všechno jedno. Moje snaha vždy vyzní do ztracena, tak k čemu se namáhat.
 
a) Usínám bez problémů a spím, jako když mě do vody hodí
b) Ráno po probuzení bývám unavenější, než když jsem šel spát
c) Někdy nemohu usnout, jindy usnu na chvilku a pak se brzy probudím
 
a) Jsem zdravý člověk
b) Trápí mě zdravotní nesnáze
c) Cítím se hodně nemocný
 
a) Rozhoduji se vcelku snadno
b) Snažím se rozhodnutí odkládat
c) Jsem nerozhodný a trápí mě to
 
a) Jsem stejně výkonný jako dřív
b) Oproti minulosti se snadno unavím
c) Často se cítím k smrti unavený
 
 
Vyhodnocení:
 
Za odpovědi a si započítejte 0 bodů
Za odpovědi b si započítejte 1 bodů
Za odpovědi c si započítejte 3 bodů
Sečtěte celkový počet bodů.
 
0 – 4 body:
Máme dvě zprávy. Ta dobrá je ob¨všem podmíněná. Pokud se sami v sobě nemýlíte, jste dokonalost sama. Ta druhá špatná zpráva je vlastně také podmíněná. Asi se v sobě mýlíte, nadhodnocujete se. Takže ještě jedna zpráva – život mají snazší ti, kdož se nadhodnocují.
 
5 – 12 bodů:
Jste v pořádku. Být Američany, budete se nad výsledky testu usmívat, tvrdit, jak se máte fajn a jak jste šťastní. Skeptik dí: Jste průměrně neurotičtí a depresivní, zkrátka typický občan industrializované postsocialistické země.
 
13 – 24 body:
To začíná být síla, žel v záporném smyslu. Chtělo by to změnu. Třeba najít psychoterapeuta nebo ho změnit. Nicméně i bez něj buďte sami k sobě laskavější.
 
25 a více bodů:
Samozřejmě i takhle je možné žít, přesněji řečeno přežívat. Vyhledat odbornou pomoc se vám zcela jistě nechce a máte proti tomuto kroku mnoho výhrad. Čím víc, tím je tato pomoc potřebnější.
 
Zdroj: kniha Testy osobnosti, autor T. Novák, nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2004