Vyvíjí se mozková kůra i u dospělého?

Eleonor Magiur z Univerzity College v Londýně zkoumala skupinu 16 londýnských taxikářů a 50 mužů kontrolní skupiny. Zjistila, že určitá část šedé hmoty mozkové je u taxikářů větší než u mužů kontrolní skupiny. U řidičů taxi se změnila ta část mozku, která byla v průběhu dne stále aktivována. Řidiči se museli rychle orientovat v prostoru, měnit směr podle okamžité situace a rozhodovat se. Studie jasně vyvrátila domněnku, že mozková kůra dospělého člověka se již nevyvíjí (MF DNES, 2002 in Kulišťák, 2003, s. 67).