Trpíme skutečně nedostatkem spánku

Podle průzkumů prováděného s jedenácti tisíci dospělými lidmi, kteří odpovídali na otázky v dotaznících, polovina dotázaných má pocit, že spí málo, a dvacet procent z nich prokazovalo všechny znaky nadměrné denní ospalosti. Na otázku, co by dělali, kdyby měli hodinu času denně navíc, většinou odpovídali, že by do svého programu zařadili nějakou sportovní činnost, společenskou aktivitu, čtení, sledování televize, práci v domácnosti a teprve na další místě spaní. Skutečně jen hrstka lidí ze všech dotázaných uvedla, že by další hodinu denně využila ke spánku.
Svědčí to o tom, že diskuse, zda většina lidí dnes trpí nedostatkem spánku, nemají reálný základ, a naopak škodí. V některých lidech tyto diskuse podporují úzkost z toho, že „nedostatečný spánek“ povede k chorobám, že vlivem „nedostatečného spánku“ nejsou a nebudou dostatečně duševně fit, a u lidí, kteří z různých důvodů nemohou spát, to vede k nadměrnému užívání pilulek na spaní. Ve skutečnosti jsou na tom lidé v současné době se spaním mnohem lépe než kdykoliv historii. Stačí srovnat dnešní situaci s poměry pracujících dělníků před sto padesáti lety. Pracovali 14 hodin denně šest dní v týdnu a žili v daleko „studenějších a hubenějších“ podmínkách než my.
Narovnání si vztahu k množství prospaného času, nás může přivést k radostnějšímu prožívání aktivit, na které nám v průběhu dne vybude další, třeba i nečekaná, hodina.

Zdroj: 100+1 (16/2009)