Pár otázek a odpovědí o tloušťce

1) Říká se, že „tlustí“ jsou veselejší a dokonce že přátelští a společenští lidé mají i větší sklon k tloustnutí. Co myslíte – je to pravda?
S takovými tvrzeními bych byla hodně opatrná. I když je pravda, že dlouhou dobu bylo kypřejší tělo v lidské společnosti znakem určitého blahobytu a spokojenosti. A propojení dobrosrdečnosti, přátelskosti, komunikativnosti, otevřenosti a pohodářství a tloušťky má na svědomí dnes již klasická Kretschmerova typologie, která hledá souvislosti mezi vychází ze mezi stavbou těla a psychickými vlastnosti.
Nutno říct, že tuto typologii je třeba brát s určitou rezervou. V dnešní psychologii patří spíše do klasiky než do kategorie moderních typologií.

2) Nakolik je podle Vás v lidech zakořeněný předsudek vůči obézním lidem? Tím nemyslím jen odsudek estetický, ale třeba i profesní.

Myslím, že předsudky jsou zcela jistě součástí naší životní reality, a proto není život s obezitou nikterak snadný. Např. v profesní oblasti mají někteří lidé tendenci vnímat obézní lidi jako pomalé, líné, flegmatické, nesoutěživé, potící se a náchylné ke zdravotním potížím.

3) Setkáváte se často s komplexy vyplývajícími z nadváhy?

Setkávám se s mnoha lidmi, kteří nejsou spokojeni se svou váhou, v důsledku u toho mají nízké sebevědomí a problémy se sebepřijetím. A do této skupiny samozřejmě patří i ti, kteří mají skutečnou nadváhu. Při intenzivní práci s těmito klienty často spolupracuji se specialisty na výživu.

4) Může to být i tak, že častěji mají komplexy ze své váhy a postavy lidé, kteří jsou váhově v normě, než ti s nadváhou: Že ti „v normě“ více tuto normu řeší?

To je velmi těžká otázka, může to být konec konců i tak, že těch, kteří jsou v normě je prostě víc, a tak jich také víc řeší svou váhu. 


5) Nakolik podle Vás váha ovlivní sebevědomí člověka v dnešní době?

Váha není to hlavní, co by mělo ovlivňovat míru sebevědomí. Pokud není pro život ohrožující tak jde skutečně jen o jeden malý kamínek ve skládačce, která tvoří základ prožívání pocitu spokojenosti se sebou i s životem, který člověk žije.
Nicméně je třeba férově říct, že udržet váhu i její „životní důležitost“ v patřičných mezích není v dnešní době kultu „dokonalých“ těl nikterak snadné.

6) A nakolik pak může komplex z váhy, nebo řekněme nadváhy, ovlivnit život člověka?

Snad nejvýraznější ovlivnění komplexy každodenního života tkví v omezování se v činnostech, které činní život smutnějším, nudnějším, strastiplnějším a v neposlední řadě i prázdnější. Zkrátka mindráky a komplexy dokážou sebrat člověku chuť do čehokoli.

7) Jak s tím bojovat?

Odpověď je na napsání snadná: „Nedat jim šanci!“ Ale tuhle radu přivést do života je opravdu velká dřina vyžadující i určitou dávku odhodlání, bojovnosti a samozřejmě i vytrvalosti na sobě pracovat.

8) Existuje nějaký „test“, podle kterého poznám, že mi problémy s nadváhou přerůstají přes hlavu?

Takových „testů“ troufám si říct, najdete mraky. Ale nejlepším testem je „vlastní ruka na srdce“ nadneseně řečeno.

9) Jak se vyrovnat s nadváhou v osobním/pracovním životě? Například když jsem přesvědčená, že právě kvůli kilům navíc nemám partnera nebo zajímavou práci?

Opět jednoduchý recept. Jde-li skutečně o nadváhu, pak nejlepším receptem je s ní začít něco dělat. A to už samo o sobě je dobrým začátkem pro aktivizaci a zreálnění přesvědčení, že se mi v životě přece jen zadaří. Už naše babičky varovaly před rukama v klíně a nicneděláním.

10) Jak odolat kritice kvůli nadváze nebo posměšným poznámkám – existuje nějaký způsob, jak s nimi úspěšně bojovat?

Jsem přesvědčená, že každý člověk je tím nejlepším expertem na svůj vlastní život. Z toho mi vychází i jednoduchá rada, pro případy, které zmiňujete: Bude-li se jednat o posměch či nevyžádanou a nevhodnou kritiku, pak je dobré ujistit sebe sama o tom, že druhým do vaší váhy skutečně a skutečně podtrhávám nic není a měli by si hledět svého. A pokud půjde o tzv. pozitivní kritiku, resp. dobrou radu, pak je třeba zvážit, zda si přece jen nenechat poradit.