Dotazník závislosti


Všechny následující otázky se týkají období 12 měsíců. Vyberte si tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji.

  1. Cítil/a jste silnou touhu nebo nutkání pít alkohol nebo si vzít drogu?
  Ne – Někdy – Často
  2. Nedokázal/a jste se ve vztahu k alkoholu nebo droze ovládat? (Vzal/a jste si drogu nebo jste pil/a alkohol, i když to bylo nevhodné, nebo ve větším množství, než jste chtěl/a?)
  Často – Někdy – Ne
  3. Měl/a jste po vysazení drogy nebo alkoholu tělesné odvykací potíže („absťák“), nebo Jste pil/a alkohol, abyste zmírnil/a odvykací potíže?
  Ne – Někdy – Často
  4. Zvyšoval/a jste dávku, abyste dosáhl/a účinku původně vyvolaného nižší dávkou?
  Často – Někdy – Ne
  5. Zanedbával/a jste kvůli alkoholu nebo droze dobré záliby nebo jste potřeboval/a více času k jejich získávání, k pití, k užívání nebo k zotavení se z jejich účinků?
  Ne – Někdy – Často
  6. Pokračoval/a jste v pití alkoholu nebo užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl/a?
  Často – Někdy – Ne

Vyhodnocení
Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“
0 odpovědí znamená, že se nejedná o závislost
1-2 odpovědí – tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření
3-6 odpovědí znamená, že se pravděpodobně jedná o závislost