Agorafobie

Zvláštním případem fobie je  agorafobie,   tj. nepřiměřený strach z otevřených prostranství a míst, odkud je obtížný odchod do bezpeční, a obavy z nemožnosti okamžitého úniku z těchto prostor včetně souvisejících okolností (např. přítomného davu). Porucha se vyskytuje převážně u žen a nastupuje obvykle v období dospívání, ebeny. v době nástupu rané dospělosti. Omezuje výrazně život člověka, neboť se týká nejen přítomnosti na volných prostranstvích, ale také cestování dopravními prostředky, nakupování apod. Vyskytuje se velmi často ve spojení s panickou poruchou nebo s depresemi, léčení probíhá na úrovni farmakoterapie a psychoterapie a vychází z edukace pacienta, stanovení splnitelných cílů a postupném zmírňování úzkosti a odstraňování vyhýbavého chování.