Alkoholismus - rodinná nemoc 

Znáte-li ve svém okolí někoho - přítele, spolupracovníka, či člena rodiny - kdo je závislý na alkoholu, pravděpodobně jste už zjistili, jak zničující chorobou může alkoholismus být. Nejen, že polapí do svých sítí alkoholika samotného, ale navíc postihne i prostředí, jež ho obklopuje - jeho rodinu, či pracoviště. Díky silným citovým vazbám je zvláště ohroženou skupinou bezprostřední alkoholikova rodina - její členové se často stanou stejnou obětí alkoholismu jako samotný alkoholik. Východisko ale existuje - a to jak pro rodinné příslušníky, tak pro alkoholika - a každý zúčastněný může přispět k jeho realizaci.

ALKOHOLISMUS JE ŠKODLIVÁ ZÁVISLOST NA CHEMICKÉ LÁTCE
První věc, kterou byste o alkoholismu měli vědět je, že nejde o charakterovou vadu či morální chybu. Alkoholismus je návyková nemoc, jejíž oběti jsou psychicky i fyzicky závislé na chemické látce - alkoholu. Alkohol se stává součástí chemických procesů jejich těla a ovládne tak jejich chování a myšlení. Jednoduše řečeno, alkoholici se ocitají v pasti.

Stupně závislosti:
Rané stadium
Zpočátku se alkohol chová jako přítel, který pomáhá vypořádat se s různými nepříjemnými pocity. Lidé pak postupně začnou pít alkohol více a častěji a přestat s pitím se pro ně stává čím dál těžším úkolem. Tolerance k alkoholu pak narůstá, takže alkoholik musí pít stále víc, aby dosáhl stejného účinku. Alkoholik tedy kupříkladu začne pít tajně, první sklenky pije "na ex" , anebo dokonce pije alkohol (jakousi startovací dávku) před samotným pitím ve společnosti.
Střední stadium
Jak alkohol postupně ovládá jejich život, závislost u alkoholiků narůstá. Stávají se nespolehlivými a postupně se začínají stranit ostatních lidí, opouštějí jiné zájmy, než je alkohol. Někdy pijí denně, často tajně a čím dál namáhavěji se pokoušejí udržet své pití pod kontrolou. Mohou přijmout určitá pravidla, stanovit si v pití jistá omezení, či se dokonce pokusit nějaký čas abstinovat. Alkoholikem nemusí nutně být jen fyzicky závislý člověk. Může jít o člověka, který trpí závislostí psychickou.
Pokročilé stadium
Závislost na alkoholu se stává dominantní tehdy, když alkohol zcela převezme kontrolu nad jejich životem. Alkoholici trpí ztrátou cílů a neschopností nést zodpovědnost. I jejich myšlení je zcela ovládnuto drogou, jíž alkohol je. Trpí rovněž pocitem nedefinovatelného strachu a nedůvěry, vyhýbají se ostatním lidem.V tomto stádiu už pít musí, aby zabránili abstinenčním příznakům.

FYZICKÉ NÁSLEDKY
Rané následky
Úplně první následky alkoholismu se projeví v činnosti mozku. Dojde k otupení duševních pochodů, vnímání, koordinace a pohybových funkcí. Rovněž dochází k určité ztrátě paměti.
Pozdější následky
Dlouhodobý alkoholismus ničí mozek, srdce, játra a slinivku břišní. Ve spojitosti s dalšími rizikovými faktory jako je kouření či nezdravá strava může alkoholismus znásobit riziko určitého druhu rakoviny a škodlivě zasáhnout do imunitního systému, čímž se tělo stává bezbranným vůči mnoha vážným chorobám.
Smrtelné následky
Konečným výsledkem je smrt. Smrt způsobená selháním orgánů. Smrt v důsledku dopravní nehody pod vlivem alkoholu, či sebevražda. Anebo smrt způsobená rakovinou, či jen běžnou infekční nemocí. Tomu všemu lze zabránit vzdáním se alkoholu.

PSYCHICKÉ NÁSLEDKY
Alkoholické myšlení
Alkoholické myšlení způsobuje, že skrze člověka-alkoholika promlouvá alkohol. Proto od nich můžeme slyšet památné výroky typu: "Kdybys přestal dělat z mého pití takový problém, nepil bych tak moc.", nebo "Ve skutečnosti jsem nepil, dal jsem si jen skleničku ". Charakteristickým znakem alkoholického myšlení je zmatenost.

Popírání
Popírání je příkladem klamu, kterým alkoholik skrývá pravdu o své závislosti před ostatními i před sebou samým. Jde a chronickou formu alkoholického myšlení. Popírání je příznakem nemoci. Dokonce i tehdy, když alkoholik přizná, že má problém, obvykle obviňuje něco, či někoho jiného, než své pití. Mnoho alkoholiků trpí přechodnými výpadky paměti, nebo krátkou ztrátou vědomí. Proto často jen obtížně zjišťují, že se stali závislými na alkoholu. Pokud si alkoholik nepamatuje, co se přihodilo jemu a jeho rodině, anebo si najde někoho, koho může obvinit ze svých problémů, vlastně se tak vyhýbá řešení svého skutečného problému, kterým je pití alkoholu.

MÝTY
U mnoha z nás převládají takové názory na alkoholismus, které nejsou zcela pravdivé. Tyto mýty halí naše povědomí o alkoholicích a tím nám brání vzít je na vědomí v okamžiku, kdy se alkoholismus objeví v rodině, mezi přáteli, či na pracovišti. Jedině odhlédnutím od těchto pověr a získáváním nových faktů můžeme zjistit, že tyto chybné názory nám rozhodně nepomohou alkoholismus pochopit, natož proti němu zasáhnout.

Alkoholik
Ale já piju jen pivo.
Alkohol je alkohol je alkohol. 0,5l piva se rovná 0,04l destilátu se rovná 0,2l stolního vína.
Ale já mám dobrou práci.
Většina alkoholiků jsou zaměstnaní, zodpovědní lidé. Mnozí z nich jsou kvalifikovaní odborníci, či vedoucí pracovníci.

Rodina

Ale když on je tak dobrý člověk.

Mnoho alkoholiků patří mezi dobré lidi. Neexistuje "alkoholická osobnost", ačkoliv chování člověka se alkoholem mění.
Ale máme přece skvělý domov.
Většina alkoholiků je schopna dlouho a dobře zabezpečovat svoji rodinu. Ale on není pořád opilý.
Jen malý počet alkoholiků je stále opilých.

Společnost

Ale vždyť to není žádný pobuda.

Většina alkoholiků jsou řádní a slušní lidé. Pouze 3 ze 100 alkoholiků se pohybují na okraji společnosti.
Ale vždyť vůbec nevypadá jako alkoholik.
Neexistuje žádný "alkoholický vzhled". Mnoho alkoholiků ve skutečnosti klade důraz na to, aby vypadali obzvláště dobře a "prokázali" tak, že nejsou alkoholici.
Ale vždyť pochází z tak dobrého prostředí.
Alkoholismus může postihnout kohokoli bez ohledu na rodinné zázemí, či hmotné a společenské postavení.

Pracoviště
Na to, být alkoholikem, je příliš inteligentní.
Neexistuje spojitost mezi stupněm inteligence a alkoholismem.
Nikdy ho nevidím opilého.
Alkoholici často své sklony k pití tají před zaměstnavatelem i spolupracovníky.
Ale vždyť zvládá každodenní práci.
Většina alkoholiků v práci jen zřídkakdy chybí. Mohou mít kocovinu, ale i tak zvládnou přijít do práce.