Program „Seznamte se s vaším stresem“

Program vás seznámí s objektivní mírou vašeho chronického a akutního stresu, upozorní
na možná zdravotní rizika a nastíní způsob systematické práce se stresovým zatížením.

• Zjistíte, jaká je úroveň vaší schopnosti se koncentrovat, jaká je vaše schopnost relaxovat
   a odpočívat, jak váš stres ovlivňuje váš soukromý a pracovní život.
• Porozumíte tomu, jak vaše základní osobnostní nastavení a vaše charakteristické vlastnosti 
  ovlivňují vaše stresové zatížení.
• Za pomoci diagnostických přístrojů a moderní technologie EmWave 2 si “sáhnete přímo na váš stres”
   a dozvíte se, jaký vliv má vaše současné stresové zatížení na váš nynější i budoucí zdravotní stav
• Dozvíte se, jakými jednoduchými i složitějšími metodami můžete stresu předcházet, ovládat jej
   případně ho využít ve vlastní prospěch.

Minimální počet osob pro realizaci: 5 osob

Časová náročnost: 
45 min – seznámení s programem, informace o stresu a jeho vlivu na náš život
90 min – vyplňování psychologických dotazníků
20min/os  - měření diagnostickými přístroji (probíhá i během vyplňování testů)
45 min – vysvětlení dosažených hodnot v závěrečné zprávě, doporučení pro práci se stresem

Nároky na prostory:
dvě místnosti (jedna místnost pro skupinovou práci /přednáška, vyplňování testů/, druhá místnost konzultační s prostorem cca pro tři osoby)

Výstupy:
Každý účastník dostane vyhodnocení vlastních výsledků z jednotlivých aktivit. V rámci skupinové práce pohovořím o tom, co dosažené hodnoty znamenají a jak na sobě mají zúčastnění pracovat – globálně. 
Výstupy je možné předávat při počtu zúčastněných do 15 osob druhý den (je třeba cca 6 hodin na zpracování), při počtu vyšším pak dle dohody.

Aktivitu lze při počtu do dvaceti osob provést v jednom dni, včetně závěrečné zprávy. Při vyšším počtu zúčastněných je nutné aktivitu pojmout jako dvoudenní.