Stres je Váš kouč


Už jste někdy zkoušeli soutěžit ve schopnosti se soustředit na efektivní odpočinek?
Kdykoli se mluví o optimalizaci stresového zatížení, tak se mluví také o účinné relaxaci a odpočinku. Ale málokdo ví, zda takového stavu skutečně objektivně dosahuje. Srdce a mozek, spolu s autonomním nervovým systémem jsou úzce propojeny. Jsou-li v souladu, dochází k pozitivním změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.
Zkuste si zábavnou formou zjistit, jak jste na tom se schopností koncentrovat, relaxovat a „vyladit sami sebe“ na povel.  Za pomoci diagnostických přístrojů a moderní technologie vás necháme sáhnout si přímo na vaši schopnost „na povel“ vyladit váš organismus do stavu, ve kterém dochází k jeho optimální celkové aktivizaci.

Minimální počet osob pro realizaci: 5 osob

Časová náročnost:
45 min – seznámení s programem, informace o stresu a jeho vlivu na náš život
10min/os  - individuální měření schopnosti soustředěně relaxovat diagnostickým přístrojem
45 min – „vyhodnocení soutěže“, vysvětlení dosažených hodnot, doporučení vedoucí ke zlepšení

Možné varianty:
1. varianta – jedno měření v průběhu pobytu
2. varianta – 2 nebo 3 měření během dne nebo v průběhu pobytu (v případě teambuildingu). Tato varianta nabízí i každému jednotlivci porovnání svého vlastního výkonu v průběhu času a schopnost se učit, na rozdíl od varianty 1, kdy jedinec porovnání svůj jediný výkon s ostatními. 
3. varianta – tato měření lze kombinovat s interaktivní přednáškou Podívejte se do „temných koutů své duše“

Nároky na prostory:
dvě místnosti (jedna místnost pro skupinovou práci, druhá místnost konzultační s prostorem cca pro tři osoby). Aktivitu je možné realizovat  v prostorách naší společnosti, stejně jako v rámci teambuldingu.