Koučink

"Management coaching" je disciplína, která vede ke zlepšení nebo zvýšení výkonu manažera. Principem této nové disciplíny je hledání optimální cesty k profesnímu a osobnostnímu růstu pod vedením specialisty – tzv. kouče. Manažer procházející procesem koučování tak může zlepšit své schopnosti komunikace, vyjednávání, řešení problému, optimalizovat svůj pracovní program a nasazení. Výsledným efektem procesu koučování by měl být nejenom spokojený, motivovaný a výkonný zaměstnanec, ale zároveň manažer, který je na základě nabytých dovedností schopen optimálně vést tým svých podřízených.