Co je PRACOVNĚ BILANČNÍ DIAGNOSTIKA?
.
- Bilanční diagnostika představuje poradenský servis, využívající odborných psychodiagnostických metod 
  k poznání potenciálu člověka.
- Ověřené metody a validizované testy jsou vyhodnocovány psychologem s dlouhodobou praxí v oboru.
- Výstupem je stručný popis dovedností a schopností konkrétního člověka – silných a slabých stránek 
  vzhledem k zastávané či uvažované pracovní pozici. 
- Na základě kvalitně zpracované bilanční diagnostiky může zaměstnavatel efektivně rozhodovat
  o možnostech dalšího vzdělávání, o kariérním růstu a o efektivní motivaci k podání co nejlepšího
   pracovního výkonu.
 
KOMU JE PRACOVNĚ BILANČNÍ DIAGNOSTIKA URČENA?

- V rámci firmy těm, které firma považuje za perspektivní zaměstnance
- V rámci výběrového řízení kandidátům pro klíčové pozice ve firmě
 
 
Za pomoci standardizovaných psychologických metod v návaznosti na určenou pracovní pozici odhalí slabé i silné stránky a konkrétně doporučí optimální strategii, jak pozitivně ovlivnit pracovní výkon zaměstnance a jak ho motivovat.
 
Výsledky BDG nabídnou náhled na individuální dominantní motivátory a demotivátory a nastíní možnou perspektivu ve společnosti, včetně souhrnu doporučení pro jeho další odborný a kariérní růst případně i s důrazem na určení jeho vzdělávacích potřeb a způsobu vzdělávání, aby bylo co nejefektivnější.
 
Pracovně bilanční diagnostika poskytuje zaměstnavateli komplexní informaci o předpokladech, kterými zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání) disponuje vzhledem k dané nebo zamýšlené pracovní pozici.
 
  
Jen velmi obtížně lze donutit nemluvného člověka, aby se stal nejúspěšnějším pracovníkem call centra. Naopak bude možná výborně pracovat s čísly a za několik let, při vhodném vedení se stane jedním z nejlepších účetních ve firmě.
 
Pracovní diagnostika může popsat celkovou charakteristiku testované osoby nebo být zacílená na její jednotlivé složky: typické vlastnosti, charakteristiku z pohledu přínosu pro tým, styl vedení a způsob práce, komunikační styl, motivaci či další perspektivu práce ve společnosti.