Nežádoucí stavy zaměstnanců
Problémy jako únava, nepozornost či letargie mohou vznikat v důsledků faktorů jako je jednotvárnost úkolů, narušené personální vztahy, psychická tenze a nespokojenost z různých příčin. Příčinou ale může být i nesprávné seřízení a nedostatečná údržba klimatizačního zařízení.  
více...
Starší si někdy ze své minulosti staví pomník
Na jednom pracovišti se často setkávají lidé, které od sebe dělí dvacet i více let. Mohou spolu vyjít? Podle Marty Boučkové jen tehdy, sledují-li všichni tentýž cíl. (rozhovor pro HN)  
více...