Personální poradenství


Služby v oblasti personálního poradenství, které klientům nabízíme, se zaměřuje především na výběr nových zaměstnanců, včetně doporučení optimální formy jejich adaptace na nové pracovní prostředí, na vytváření programů kariérního růstu, hodnotící a motivační programy a individuální poradenství pro osoby, které mění zaměstnání.