Co je kariérní poradenství?

Kariérní poradenství nabízí možnost efektivněji ovlivňovat a řídit vlastní pracovní kariéru.
V rámci kariérního poradenství Vám poskytneme komplexní informaci o předpokladech, kterými disponujete pro pracovní pozici, kterou jste si sám zvolil/a, popřípadě můžeme pomoci i nasměrovat „tím správným směrem“, pokud váháte, které ze zvažovaných povolání je pro Vás to pravé.
Za pomoci standardizovaných psychologických metod (testů, dotazníků a rozhovoru) v návaznosti na určenou pracovní pozici, odhalíme Vaše slabé a silné stránky a konkrétně doporučíme optimální strategii, jak pozitivně ovlivnit svou kariéru. Poznání a pojmenování slabých stránek dává každému jasnou cestu, jak a v čem na sobě pracovat, aby dosáhl na takovou pracovní pozici, se kterou bude spokojený a ve které se bude moci seberealizovat.

V případě, že již máte  svou pracovní kariéru „spokojeně nastavenou“, můžeme Vám v rámci kariérního poradenství pomoci při řešení problematických pracovních situací, ke kterým patří nejčastěji problémy v mezilidských vztazích (s kolegy, nadřízenými podřízenými), sexuální obtěžování, zvládání pracovního stresu, sladění pracovního a soukromého života apod.