K dopravně psychologickému vyšetření budete potřebovat:

  • doložit svou totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • přinést si s sebou nezbytné osobní pomůcky (brýle, naslouchadla apod.)
  • předložit výpis z evidenční karty řidiče, vydaný magistrátem
  • uhradit poplatek za vyšetření