Důležité informace:
 

  • Vlastní vyšetření trvá 4 až 5 hodin, proto by měl řidič přijít přiměřeně vyspalý a v dobré kondici.
  • Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňujících psychický stav.
  • Řidič podepisuje prohlášení, kde stvrzuje údaje z bodu 1 a 2.
  • Zpráva obsahuje popis osobnosti a úrovně psychických funkcí, které se posuzují v tomto vyšetření.
  • Tyto informace lze využít i v dalších situacích (např. svěření nového vozu, řízení ve výrazně ztížených podmínkách apod.
    Výsledky vyšetření jsou přísně důvěrné a závěrečnou zprávu o vyšetření obdrží vyšetřovaný.
  • Pokud je řidič posouzen jako nezpůsobilý dle zákona 133/2011, může opakovat dopravně psychologické vyšetření nejdříve po 3 měsících.