Mužský přechod – výmluva nebo skutečnost?
 

Tuto otázku se nepokládají jen zmatené ženy měnících se zralých mužů, ale odpověď by rádi znali i sami muži povětšinou ti okolo padesátky. Proto nezůstává při hledání odpovědi samozřejmě pozadu ani medicína. Odpověď se skrývá v termínu andropauza, PADAM syndrom nebo Climacterium Virile, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. nebo , či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů.
Hormonální změny související s věkem nejsou ničím novým ve světě žen a hormonální substituce v období klimakteria je dnes téměř samozřejmostí. Ale v mužském světě? Ano i v mužském světě dochází ve věku kolem 40 - 55 let k poklesu hormonální aktivity.
Na rozdíl od žen, nedochází u mužů k poklesu hormonů v krátkém časovém úseku, ale jde o děj kontinuální a pozvolný. Pro některé muže ať už na své roky vypadají nebo ne, je toto období spojeno s postupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nálady i energie a někdy dokonce může vést i k závažnějším zdravotním problémům.


Co je andropauza?
Podle posledních vědeckých výzkumů velké procento mužů ve věku okolo 50 let (a někdy i mnohem mladších) pociťuje snížení své fyzické či psychické kondice. Tento stav může být způsoben mimo jiné i snížením hladiny testosteronu v organismu. Odborně se tento stav nazývá PADAM (z angličtiny Partial Androgen Deficiency of Aging Male). Vzhledem k tomu, že jde o mužský ekvivalent ženské menopauzy (laicky tzv. přechodu), označuje se tento stav také jako ANDROPAUZA. Ale na rozdíl od žen, které ví, že určité potíže mohou mít velký vliv na jejich zdraví a psychickou pohodu, muži si často problémy nechtějí připustit.

Testosteron je mužský pohlavní hormon, který se v těle vytváří zejména ve varlatech (malé množství též v nadledvinkách) a jehož produkce bouřlivě stoupá v období puberty. Tam je zodpovědný za rozvoj druhotných pohlavních znaků, přetváří mladíka do podoby dospělého muže. Má na svědomí rozvoj svalové síly a mužné kostry, příslušný vývoj hrtanu a s tím i hlubokého hlasu, růst vousů a ochlupení, vývoj genitálu jakožto i tvorbu spermií. V neposlední řadě je též z větší části zodpovědný za celkovou úroveň sexuální aktivity mužů. Testosteron je v těle produkován po celý život a jeho tvorba nikdy úplně nevymizí - na rozdíl od žen, u kterých tvorba estrogenu (ženského pohlavního hormonu) v období přechodu téměř zcela ustává. Je ovšem také pravda, že i když u mužů k úplnému zániku tvorby testosteronu obvykle nedochází, může se hladina tohoto pohlavního hormonu s přibývajícím věkem snižovat a toto snížení může vést k různým obtížím. Všechny lidské tkáně testosteron potřebují ke své stavbě, výměně opotřebovaných částí a pro správnou funkci bílkovin. Proto má nedostatek mužskýchpohlavních hormonů negativní vliv na celý organizmus.

Obtíže způsobené nedostatkem testosteronu

1. Celkové potíže
Pocit únavy, podrážděnosti a mrzutosti; zvýšená únavnost, pocity smutku, zbytečnosti až deprese - to vše může ovlivnit negativně vztahy nejenom v soukromí, ale i v profesionálním životě. Následkem těchto pocitů se mohou vytvářet komunikační problémy, může se též objevit snížená odolnost na psychickou i fyzickou zátěž a snížená „chuť do života“.
2. Sexuální potíže
Vzhledem k tomu, že testosteron je hormon, který je z velké většiny zodpovědný za mužskou sexualitu, při jeho nedostatku se mohou objevit následující obtíže: poruchy erekce, snížení vzrušivosti a chuti k pohlavnímu styku, poruchy ejakulace často v kombinaci s potížemi s erekcí, neúplný příp. nedostatečný pocit orgasmu.
Tyto potíže mají pochopitelně negativní vliv na psychiku a mohou i velmi nepříznivě ovlivnit partnerské vztahy. Nutno ovšem podotknout, že sexualita každého jedince je otázkou velmi komplexní a zdaleka ne vždy je záležitostí pouze snížené hladiny testosteronu. Na druhé straně je dobré při výskytu výše popsaných obtíží vyhledat odbornou lékařskou pomoc, jejíž součástí je i zjištění hladin hormonů v krvi.
3. Problémy, které se vyvíjejí skrytě
Jsou takové, které zpočátku mužům ani nevadí, protože o nich často nevědí. Pokud se projeví, je to již většinou v podobě nepříjemného a závažného onemocnění. Jedná se hlavně o osteoporózu neboli řídnutí kostí, která může mít závažné následky v podobě zlomenin (nejčastěji krčku stehenní kosti) někdy i po nevelkých pádech, které pak mohou skončit trvalou invaliditou. Osteoporóza se může také projevit padání zubů či změnami páteře projevujícími se tvorbou „ohnutých zad“ . Může se objevit i snížení tvorby červených krvinek a v neposlední řadě i snížení tvorby spermií a hormonů ve varlatech s poruchami plodnosti, sexuálními a jinými celkovými obtížemi.

Co dělat?
Každý problém má své řešení.
Je třeba zdůraznit, že za tyto mužské potíže se není potřeba stydět. S některými z nich se během svého života setká každý muž, někdo v menší míře a pouze přechodně, jiný může trpět více a dlouhodoběji. U někoho k nim dochází dříve, u někoho později. Zejména u potíží s erekcí se traduje, že by se měly týkat jen starších mužů, zatímco potíže s plodností je aktuálnější řešit jen u mužů mladších. Jako by starší muž už neměl právo na uspokojivý sexuální život!
Potíže však mohou mít muži každého věku a při jejich léčbě je nutno znát příčiny. Často se jich může spojovat několik najednou, například hormonální a cévní a k tomu jako nadstavba ještě přibude nejistota, nepříjemný psychický pocit a ostych. Tyto příčiny je však nutné nejdříve zjistit a teprve potom se dají léčit.
Vyšetření se dnes není nutné obávat. Jeho cílem je zjistit příčinu potíží u konkrétního pacienta a podle toho potom zahájit léčbu tak, aby byla každému pacientovi "ušita na míru". Vyšetření a léčbě je třeba v rámci dobrého výsledku věnovat dostatek času a trpělivosti. Za své potíže se nestyďte a vyhledejte lékaře.
Pokud se potvrdí, že příčinou Vašich potíží je převážně snížená hladina testosteronu, existuje velmi jednoduché a účinné řešení v podobě substituční (náhradní) léčby, kdy se testosteron dodává v podobě léků. Testosteron lze podávat buď injekčně, v podobě tablet nebo formou gelů či náplastí. Nejčastěji se testosteron podává ve formě tablet, ale nejvhodnější režim Vám určí Váš lékař. Vyšetření i léčba jsou samozřejmě v rámci všeobecného zdravotního pojištění.