HTML Text 1

Sociální inteligence

Aby člověk dokázal žít ve společnosti, musí se to naučit. Dá se říci, že se to bezděčně učí každý a po celý život. Někomu je možná z húry dáno a je ve společnosti oblíbenější, úspěšně dosahuje svých cílů a ostatní jsou mu při tom rádi nápomocní, zatímco druhý je společností ignorován, nevydobude si žádnou pozornost i přestože se o něm nedá říct, že by byl hloupý., nenápaditý nebo zlý.
V poslední době se stále více v našem životě zpřítomňuje pojem sociální inteligence. Co to vlastně je? Zjednodušeně řečeno jde o způsobilost řešit účelně nejrůznější sociální situace a problémy, zkrátka obstát ve společnosti – umět sdělovat.
Sociální inteligence zahrnuje jak umění poznávat druhé lidi a zvolit i vhodné způsoby chování vůči nim, tak i vlastní způsob realizovaného sociálního chování. Mnoho lidí ví jak by se v dané situaci měli chovat, aby získali to, co chtějí, ale nejsou toho schopni pro své určité osobní bariéry nebo pro prostý nedostatek cviku .
Dokázat lidi zaujmout, navázat a rozvinout s nimi kontakt, pochopit je i přesvědčit je o svých názorech, překonávat jejich i své rozpaky, vyrovnat se s agresí, to všechno je věc učení a praxe.Těžko se v tom zdokonalíte na pustém ostrově.
Ani vysoká obecná inteligence vám situaci příliš neusnadní, protože sociální inteligence je na ní relativně nezávislá a má svá specifika. Jinou sociální inteligenci potřebuje ve své práci manažer, jinou prodavač a jinou učitel. Jak se rozšiřuje okruh lidí se, kterými přicházíte do styku, tak by se měla rozšiřovat i paleta vašeho sociálního chování.
A možná právě úroveň sociální inteligence dokáže v dnešní době zajistit člověku úspěšnost v jeho profesi, a proto se stále častěji setkáváme se snahou lidí získat co nejvíce informací o sociálním chování a naučit je využívat v každodenním životě.
A tak ten, kdo si tyto sociální dovednosti cíleně neosvojuje, nemá v současné společnosti příliš šancí na úspěch a dvojnásobně to platí pro ty, kteří se bez styku s lidmi ve své práci neobejdou.