Zlí hoši mají větší šance

Ví se to už dávno, ale statistiky to nyní potvrdily. Takzvaní zlí hoši mají dalko větší úspěchy u žen než ti slušní aspořádaní. Jde o muže, kteří mají jednu, dvě nebo dokoce všechny tři vlastnosti z tzv. špatné triády. Patří k nim velká dávka sesoustředění a narcizmu, impulzivní jednání vyhledávající vzrušení a velmi výraznérysy machiavellizmu. Psychologové se shodují v tom, že výrazné osobnosti s velkou dávkou těchto vlastností mohou představovat přinejmenším znepokojení nebo i hrozbu pro tradiční společnosti, ale také odvážný směr v jejím vývoji. Právě tito muži soustřeďují na sebe velmi snadno pozornost a mnohdy i lásku žen.
Výzkum na mexické státní univerzitě v Las Cruces se zaměřil na dvě stovky studentů. Testy měly odhalit, zda zkoumaní studenti mají některou z e tří vlastností zařazených do tvz. Zlé triády. Zároveň odpovídali na otázky týkající se jejich sexuálního života a milostných vztahů včetně toho, kolik měli partnerek a zda měli více krátkodobých nebo dlouhodobých vztahů. Výsledky výzkumu naznačily, že čím výraznější vlasntoslti ze špatné triády studenti měli, tím žádanější byli u žen a měli velmi mnoho krátkodobých vztahů.
K podobným závěrům došel i rozsáhlý výzkum provedený v 57 zemích u více než 35 tisíc mužů, jehož garantem byla jedna illinoiská univerzita. Výsledky prokázaly zcela přesvědčivě přímou souvislost mezi tzv. temnými rysy charakteru zkoumaných mužů a jejich úspěchem u žen. Podle dalších průzkumů jsou v menšině a tedy výjimeční a každá výjimečnost přitahuje. Platí to i ve vztahu k opačnému pohlaví.

Zdroj: 100+1 15/2008