Pár informací o stresu, aneb proč se stresem pracovat:   

STRES JE NAKAŽLIVÝ
Stres u jednoho pracovníka, není tedy jen jeho problém, ale stává se problémem celého týmu…

STRES NENÍ BEZPRIZORNÍ
Vždy někomu patří. To jaký stres byl, je a bude, určuje jeho majitel. Každý z nás má svůj stres, který vychází z toho, jací v daném okamžiku jsme. Pokud chceme se stresem umět pracovat, musíme ho detailně poznat, pochopit a využít ho ve svůj prospěch.

 STRES ČINÍ ČLOVĚKA…
* nervózním
* neklidným
* popudlivým
* nesoustředěným
* náladovým
* unaveným
* nepohotovým
* podrážděným ...

 STRES NENÍ komplikovaný a nemá žádná tajemství, není záludný ani nevypočitatelný.

STRES JE přísný a umí trestat.  JE dobrý sluha, ale zlý pán.