*

V rámci individuálního poradenství zaměřeného na zlepšení mezilidských vztahů nejen v partnerském a rodinném prostoru, ale i poradenství zaměřeného na osobní rozvoj, jsem stále častěji narážela i na problematiku ladění osobního a rodinného života s profesní kariérou. Odtud byl již jen krůček k aktivní spolupráci s firmami, pro které pracuji jako externí poradce pro oblast interpersonálních vztahů a komunikace v týmu.  Na počátku jsem pracovala se stávajícími týmy a tak, jak se situace v nich měnila,  jsem začala vstupovat i do rozhodování o tom, jak stávající tým podpořit dalšími členy, pro něj nejefektivnějšími. Vstoupila jsem na pole psychodiagnostických metod a začala spolupracovat s personalisty.
A tak můj profesní svět získal větší rozměr a skloubil se do všední životní problematiky - profesní kariéra, rodina a individuální osobní prostor.
Úzce spolupracuji i s dalšími odborníky v oblasti personalistiky a v rámci Evropského kariérního institutu - EKI,
jehož jsem zakládajícím členem, stabilně poskytujeme malým a středním firmám řadu služeb z oblasti personálního a kariérového poradenství i efektivní koučování.
Společným jmenovatelem nabízeného spektra služeb je, že vedou k růstu firmy, optimalizaci personální práce a tvorbě spokojeného, loajálního a výkonného týmu zaměstnanců.

Do spektra nabízených služeb patří:

• komplexní personální poradenství
• diagnostika silných a slabých stránek zaměstnanců z hlediska zastávané pracovní pozice
• diagnostika silných a slabých stránek uchazečů o zaměstnání z hlediska obsazované pozice
• tvorba motivačních programů pro zaměstnance
• individuální koučing
• průzkum pracovní spokojenosti
• určení efektivní formy dalšího vzdělávání zaměstnanců
• ladění pracovních týmů
• vytipování perspektivních a klíčových zaměstnanců